System CRM dla kancelarii prawnej

W XXI wieku nadal zdecydowana większość kancelarii prawnych – adwokackich i radcowskich, funkcjonuje bez profesjonalnych systemów zarządzania obiegiem dokumentów i sprawami. Całość pracy wykonywana jest off-line, w oparciu o zestawienia Excel czy teczki papierowe. Prawnicy nie posiadają odpowiedniego systemu backupu danych – zagubiona teczka nie posiada swojego odpowiednika w archiwum....