Rodo main image

System zarządzania RODO

System zarządzania ochroną danych osobowych powstał w odpowiedzi na nowe wyzwania stojące przez większością firm, które przetwarzają dane osobowe.

Umów się na prezentację
Kontrola uprawnień

System umożliwia kontrolę upoważnień nadawanych pracownikom firmy w zakresie dostępu do danych osobowych.

Generator umów, upoważnień, rejestrów

Wszystkie upoważnienia, umowy, formularze, polityki zarządzania danymi i ryzykiem w jednym miejscu.

Obsługa incydentów

Obsługa zgłoszeń o naruszenia RODO w Systemie, dzięki zintegrowanemu e-mailowi.

Oprogramowanie webowe

Dostęp do systemu możliwy jest z przeglądarki internetowej z każdego miejsca.

Dzięki systemowi do zarządzania ochroną danych osobowych spełnisz wymogi europejskiego rozporządzenia w zakresie danych osobowych.

Najczęściej zadawane pytania

System zarządzania ochroną danych osobowych nie przechowuje i nie archiwizuje danych kontrahentów czy klientów firmy. Służy przede wszystkim do usprawnienia zarządzania uprawnieniami i upoważnieniami jakie nadaje i otrzymuje firma w zakresie danych osobowych. Dzięki wdrożeniu systemu możliwa jest szybka kontrola uprawnień, systemów, zakresu przetwarzanych danych, terminów wygasania upoważnień, obsługa incydentów. System pomaga także generować dokumenty niezbędne do wykazania wdrożenia RODO w firmie.

System zarządzania RODO służy przede wszystkim generowaniu, wprowadzaniu i archiwizacji odpowiednich dokumentów RODO. Firma może w łatwy sposób wygenerować umowę powierzenia danych osobowych, upoważnienie, rejestr czynności przetwarzania. Kontrola pracownika pod kątem przysługujących mu uprawnień w zakresie dostępu do systemów, danych klientów czy kontrahentów jest bardzo prosta.

Koszt wdrożenia systemu na serwerze Klienta zależy od dokładnych parametrów i wykupionych modułów, waha się od 25.000 do 50.000 tys. zł. Jeżeli wymagane jest dodatkowe programowanie funkcjonalności są one rozliczane zgodnie ze stawkę godzinową pracy programisty – 200 zł brutto / godzinę. Zapraszamy do kontaktu i indywidualnej wyceny.