Bazy danych PostgreSQL

Charakterystyka baz danych PostgreSQL:

Technologia PostgreSQL

Gdy mówimy o systemach zarządzania relacyjnymi bazami danych, zapewne większość z nas myśli o MySQL. Jednak w przypadku rozbudowanych projektów lub znacznej ilości danych do przetworzenia, konieczne jest zastosowanie nieco lepiej skalowalnego narzędzia. Doskonałym rozwiązaniem będzie tutaj PostgreSQL.

Co to jest PostgreSQL?

PostgreSQL to jedna z niewielu obiektowo-relacyjnych baz danych o otwartoźródłowym dostępie. Mówiąc prościej – to taki system bazy danych, gdzie każda informacja jest przypisana do jakiegoś działania poprzez relację. Dodatkowo, informacje te noszą cechy obiektowości, czyli znajdziemy tam klasy i obiekty – a to wszystko w płynnie pracującej technologii. Ciekawostką jest fakt, że PostgreSQL – slangowo nazywany „Postgresem” – był pierwotnie jedynie projektem badawczym Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkley z 1973 roku pod nazwą Ingres. Jednak jeden z twórców programu Ingres – dr Michael Stonebraker – stwierdził, że warto kontynuować projekt, rozwijając go wraz z zespołem innych twórców. Dzięki wsparciu amerykańskich agencji rządowych, takich jak DARPA, możliwe było stworzenie narzędzie o ogromnych możliwościach.

Zastosowanie PostgreSQL

Parafrazując znane powiedzenie, gdzie MySQL nie może, tam Postgresa wyśle. Oznacza to, że wszędzie tam, gdzie możliwości MySQL są zbyt wąskie, o wiele lepsze będzie wdrożenie nieco bardziej rozbudowanego PostgreSQL. Coraz więcej placówek naukowych wykorzystuje tę technologię w celu katalogowania danych i dodawania nowych wyników badań. Tak jest w przypadku m.in. Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która gromadzi dane z orbity i przekazuje je do baz danych. Jednak to nie jedyne jej zastosowanie – z PostgreSQL korzysta m.in. Reddit, Skype czy BASF. To bardzo dobre narzędzie dla wszelakiego rodzaju instytucji bankowych i platform typu social media, gdzie dostęp – z oczywistych względów – musi być odpowiednio zabezpieczony i autoryzowany.

Dlaczego warto wybrać rozwiązania w PostgreSQL?

Postgres to narzędzie posiadające w zasadzie nieograniczony potencjał do gromadzenia danych. Przy tym zachowuje swoją uniwersalność, zrozumiałość i pewnego rodzaju „prostotę funkcjonowania”. Dzięki temu do pracy nad projektem w PostgreSQL można wdrożyć kilku, a nawet kilkunastu developerów i każdy z nich będzie w stanie rozwijać projekt – zakładając, że posiada do tego aktualną wiedzę. Całość jest skalowalna i możliwe jest w niej zapisanie nieskończenie wiele powiązanych ze sobą informacji. PostgreSQL – dzięki swojej powszechności ­– ma dużą społeczność pracującą nad innowacyjnością i udoskonaleniami. Nie będzie więc problemu ze znalezieniem najbardziej optymalnego rozwiązania w przypadku wyjątkowo wymagającej bazy danych.

Jakie projekty możesz zrealizować w PostgreSQL?

Zobacz w jakich projektach możesz wykorzystać bazy danych PostreSQL.

Portal lub strona internetowa

Baza danych Twojego projektu zostanie oparta o PostgreSQL.

Panel zarządzania aplikacją mobilną

Aplikacje mobilne dla sprawnego zarządzania wymagają panelu administracyjnego – centrum dowodzenia aplikacją. Bazę danych oprzemy o PostgreSQL.

Aplikacja webowa

Intranet, systemy B2B, B2C, panele firmowe, serwisy rekrutacyjne, szereg innych rozwiązań.

Sklep online

Wykorzystując bazy danych PostgreSQL możesz stworzyć sklep internetowy lub system zamówień online.

Rozpocznij swój projekt teraz.

Jesteś gotowy powiedzieć nam więcej o Twoim projekcie?

Skontaktuj się i umów na niezobowiązującą konsultację.