BlogOprogramowanie dla firmBodyleasing – co to jest? Bodyleasing w branży IT

Bodyleasing – co to jest? Bodyleasing w branży IT

Niemal każde przedsiębiorstwo w pewnym momencie funkcjonowania potrzebuje wsparcia ze strony branży IT. Pojawia się konieczność zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników z konkretnymi kwalifikacjami, co jest jednak bardzo kosztowne. Przy rozbudowanych projektach można skorzystać z usługi outsourcingu lub stworzyć własny, tymczasowy zespół informatyków. Jeśli jednak projekt nie jest typowym wyzwaniem dnia codziennego, warto skorzystać z body leasingu. Czym jest body leasing i team leasing oraz jakie korzyści może przynieść Twojej organizacji?

Co to jest “bodyleasing” i na czym polega leasing pracowniczy?

Hasło “body leasing”, zapisywane również łącznie jako bodyleasing zawiera w sobie dwa człony. Kluczowym jest “leasing”, czyli forma finansowania danego dobra i oddania go do użytku bez konieczności zakupu tegoż dobra. Natomiast człon “body” wskazuje, że leasingowany będzie nie przedmiot, a człowiek. Dokładniej mówiąc – leasignowane będą umiejętności danego specjalisty na określony czas, który bez zatrudniania stanie się członkiem danej organizacji. Body leasingiem zajmują się z reguły wyspecjalizowane firmy, których nie należy mylić z agencją pracy. Agencja pracy bowiem zajmuje się wyszukiwaniem kandydatów, którzy docelowo zostaną zatrudnieni, a nie “wynajęci”. Warto też odseparować pojęcie body leasingu od przypadku outsourcingu, które niekiedy bywają mylnie traktowane jako synonim. Różnica między outsourcingiem a body leasingiem polega na tym, że w pierwszym przypadku dochodzi do zlecenia zadania, a w body leasingu – dochodzi do dosłownego wypożyczenia pracownika lub „wynajmu pracowników”. Efektywność body leasingu zależy więc przede wszystkim od środowiska pracy i kultury organizacyjnej stworzonej przez firmę korzystającej z takiej usługi. W oczywisty sposób leasingowany pracownik nie może zostać pozostawiony sam sobie – powinien przejść podstawowy proces wdrożenia.

Body leasing IT – outsourcing pracownika tymczasowego

Jak można się domyślić, innowacyjne rozwiązanie body leasingu najszybciej pojawiło się w innowacyjnych branżach. To właśnie w IT – niezwykle szerokiej i dynamicznie zmieniającej się gałęzi – body leasing cieszy się największym powodzeniem. Dzieje się tak, ponieważ co do zasady praca w tym sektorze polega głównie na realizacji konkretnych projektów. Często bywa tak, że konieczne jest skorzystanie z pomocy specjalisty w wąskiej, nieznanej dotychczas organizacji dziedzinie. Często dzieje się tak w obszarze baz danych, gdy zamiast dotychczas znanego PostgreSQL pojawia się konieczność użycia MySQL. Zatrudnienie pełnoetatowego pracownika mija się z celem, gdyż po ukończeniu projektu taki specjalista nie będzie potrzebny. Zamiast więc związywać się umową o pracę na dwa tygodnie czy dwa miesiące, można skorzystać z leasingu pracowniczego. To korzystne rozwiązanie dla Ciebie i dla specjalisty z punktu widzenia organizacyjnego. Obie strony oszczędzają sobie żmudnego procesu rekrutacji i natychmiast mogą przystąpić do współpracy. Równolegle strony jasno precyzują swoje oczekiwania oraz potrzebne i oferowane narzędzia do pracy. Organizacja może sprawdzić referencje specjalisty i zweryfikować dotychczasowe portfolio, co pozwala zminimalizować ryzyko wpadki i “nieudanego transferu”.

Zalety body leasingu w ramach usług IT

Nie jest dziełem przypadku, że body leasing przyjął się na naszym rynku, co więcej – bardzo dynamicznie się rozwija. Pracodawcy chętnie wybierają konkretne kompetencje zamiast zatrudniania poszczególnych osób na pełen etat. Zasług należy upatrywać w licznych korzyściach związanych z zastosowaniem takiej formy współpracy. Do najważniejszych zalet body leasingu należą:

  • Szybkie podjęcie współpracy – w przypadku body leasingu nie ma konieczności przeprowadzenia drogiego i czasochłonnego procesu rekrutacji, specjalista IT od razu realizuje zadania.

  • Przejrzystość oczekiwań – każdy z podmiotów wie, jakie są wymagania i oczekiwania drugiej ze stron, wszystko zostaje też zawarte w umowie body leasingu.

  • Przewidywalność współpracy – umowa jest zawierana na czas określony, jest to praca tymczasowa, co sprawia, że obie strony wiedzą, jak długo potrwa dana współpraca.

  • Powiew świeżości w zespole – leasingowany specjalista spojrzy na problem świeżym okiem i wniesie nowy punkt widzenia do procesu, nawet w okresie krótkoterminowym.

  • Niezależna opinia – dotychczas wypracowane rozwiązania technologiczne poddaje się bezstronnej ocenie, a w razie potrzeby zostaną wskazane obszary do poprawy.

  • Transfer wiedzy – leasingowany specjalista zostawia część swoich umiejętności, a tę wiedzę z powodzeniem można wdrożyć do firmowego know-how.

  • Brak kosztów pracowniczych – kooperacja body leasingowa nie nakłada na Ciebie obowiązku wypłacania tymczasowym pracownikom ekwiwalentów za chorobowe lub płatny urlop.

  • Zwiększenie wydajności firmy – wynajęcie specjalisty pozwoli sprawnie uporać się z problemem, co uwolni zasoby kadrowe i zwiększy efektywność firmy.

 Umowa body leasingu pracowników – poznaj przepisy prawa!

Choć outsourcing personalny zakłada pozyskanie pracownika bez nawiązania stosunku pracy, to wciąż konieczne jest uregulowanie wzajemnych zobowiązań. Na drodze prawnej wypożyczenie pracownika w ramach body leasingu odbywa się poprzez zobowiązania cywilnoprawne. Oznacza to, że umowa o body leasing – niebędący klasyczną formą zatrudnienia – odnosi się do kodeksu cywilnego, nie zaś do kodeksu pracy. Jest to kolejna – obok umowy o dzieło czy umowy zlecenia – umowa cywilnoprawna z powodzeniem funkcjonująca na rynku IT. To oznacza, że obowiązek dopełnienia formalności leży w interesie nie tylko firmy decydującej się na body leasing, ale też pracownika będącego dostawcą pożądanych usług. Warto wspomnieć, że gdy zadanie powierzamy agencji pracy tymczasowej, zastosowanie ma ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Upewnij się, że Twoja umowa na body leasing zawiera poniższe siedem elementów:

 1. Dane Zamawiającego (firma, która decyduje się na bodyleasing): pełna nazwa firmy, NIP, REGON lub KRS, adres siedziby firmy, imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy w imieniu firmy.
 2. Dane Wykonawcy (osoba, która „dostarcza” odpowiednich kompetencji): imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL. Jeśli body leasing inicjowany jest nawiązywany przez osobę posiadającą jednoosobową działalność, należy też zawrzeć informację o nazwie firmy oraz numerach NIP i REGON.
 3. Precyzyjne określenie przedmiotu umowy, czyli co dokładnie jest potrzebne z zakresu IT oraz jaki powinien być efekt końcowy satysfakcjonujący Zamawiającego.
 4. Zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy, czyli swoiste prawa i obowiązki obu stron tak w formacie pozytywnym (coś ma zostać zrobione), jak i negatywnym (czegoś nie wolno robić).
 5. Terminy – pierwszy termin do wprowadzenia to okres, podczas którego będzie trwać body leasing, kolejny termin to ilość liczby przepracowanych godzin lub daty graniczne wykonania poszczególnych etapów projektu.
 6. Wynagrodzenie – na jakiej podstawie będzie naliczane, do kiedy i w jaki sposób będzie płatne oraz czy nienależyte wykonanie zadań IT pozwala nałożyć kary umowne na Wykonawcę.
 7. Czytelne podpisy obu stron – bez tego elementu umowa będzie nieważna w świetle prawa!

Praca tymczasowa w firmie oczyma dostawcy

Body leasing często jest omawiany wyłącznie z pozycji firmy, decydującej się na wynajęcie specjalisty zamiast zatrudnienie pracownika. Warto jednak zwrócić uwagę, jak cały proces wygląda oczyma osoby zaspokajającej zapotrzebowanie przedsiębiorstwa oraz czym różni się taki model funkcjonowania od współpracy na pełen etat. Przede wszystkim bodyleasing ma w sobie ogrom swobody, co jest cenne z trzech powodów. Po pierwsze – to gwarancja wyzwań i braku nudnych, powtarzalnych zadań, co pozwala się skutecznie uchronić przed wypaleniem zawodowym. Problem ten jest z roku na rok coraz bardziej powszechny i niestety, dotyka szeregu przedstawicieli zawodów informatycznych. Po drugie – to elastyczność, która pozwala samodzielnie stanowić o wymiarze swojej pracy. Przy bodyleasingu można spotkać osoby pracujące zarówno kilka dni w miesiącu, jak i specjalistów spędzających w pracy po 10-12 godzin dziennie. Po trzecie – to dość duże pole manewru pozwalające wybierać, z którym podmiotem chce się podpisać umowę, a z którym z różnych powodów nie chce się współpracować.

Czy trudno jest nawiązać umowę na body leasing?

Wydawać by się mogło, że poszukiwanie podmiotu zainteresowanego usługami przedstawicieli branży IT jest żmudne i męczące. Nie da się ukryć, że istotne jest poczucie stabilizacji i pewność, że nie będzie dłuższych przestojów bez wpływu wynagrodzenia. Czy jest się o co martwić? Absolutnie nie! Popularność body leasingu pozwala na bezproblemowe znalezienie nowego środowiska tuż po wypełnieniu poprzedniego kontraktu. To z kolei gwarantuje ciągłość pracy i atrakcyjne zarobki w systemie zbliżonym do freelancingu. Ponadto, faktycznie wyspecjalizowane osoby, które sumiennie podchodzą do obowiązków bez najmniejszych problemów znajdą podmioty chętne na podpisanie umowy. Dbając o swoją reputację poprzez zadowolenie Zamawiającego, bezproblemowy kontakt i merytoryczne wsparcie można uzyskać bezpłatną reklamę „pocztą pantoflową”. Czy takie poszukiwania podmiotów są męczące i czasochłonne? Niekiedy tak, jednak jest na to rozwiązanie! Jeśli dana osoba chce się skupić wyłącznie na pracy zawodowej bez poszukiwania nowych kontraktów, może nawiązać współpracę z agencją. Te podmioty łączą obie strony na zasadzie pośrednictwa – nawiązują kontakt tam, gdzie potrzebny jest specjalista oraz polecają swoich pracowników innym firmom.

Czy wciąż warto skorzystać z usług software house’u?

Body leasing w krótkim okresie i przy niemal ukończonym projekcie jest korzystną dla organizacji strategią. Jeśli jednak Twoja firma potrzebuje oddelegować całe zadanie lub oczekuje stałej, długoterminowej współpracy, warto zdecydować się na outsourcing usług IT do software house’u. W tym zakresie warto wziąć pod uwagę kompetentnych i sprawdzonych programistów funkcjonujących w przedsiębiorstwach o ugruntowanej renomie rynkowej. Specjaliści IT z 4B Systems z chęcią podejmą się realizacji kompleksowych projektów, jednocześnie dbając o kulturę współpracy na najwyższym poziomie. Wszystkie ustalenia zostaną zawarte w umowie outsourcingu, która może trwać nawet wiele miesięcy.  Elastyczny model współpracy z 4B Systems pozwala na szybkie przystąpienie do realizacji konkretnego zadania, bez kosztownego procesu rekrutacji pracownika. Kompleksowy outsourcing i powierzenie nam obsługi IT to w wielu przypadkach także korzystniejsze rozwiązanie finansowe. Poza oczywistym zniwelowaniem kosztów utrzymania pracownika, współpraca w formie abonamentu jest tańsza niż body leasing, gdyż w naszym przypadku nie ma konieczności wyłączności współpracy. Obsługując inne firmy, możemy zaproponować atrakcyjniejsze ceny, a jednocześnie gwarantujemy zachowanie poufnych informacji w przypadku umowy NDA.

4B Systems Software House Śląsk | Gliwice | Katowice | Warszawa. Kodowanie aplikacji webowych i mobilnych na zlecenie.


Programowanie dla Twojego biznesu

Programowanie aplikacji webowych i mobilnych.

Tomasz Socha | CEO

Tomasz Socha | CEO

„Niezależnie czy szukasz gotowego rozwiązania SaaS, czy chcesz zlecić nowy projekt.”